NL

Coördinatiebureau LIZ

Wie is LIZ?

Met onze LIZ (Landwirtschaftlicher Informationsdienst Zuckerrübe) bieden wij onze telers waardevolle oplossingen voor de bietenteelt. Op het webplatform nemen we nieuwe wetenschappelijke en praktijkkennis op in programma's en brochures zodat onze bietentelers deze knowhow kunnen gebruiken. Onze verschillende berichtentools houden u permanent op de hoogte over alles wat belangrijk is in de waardeketen: van zaad, bemesting en gewasbescherming tot oogst, opslag en vervoer.

Uw contactpersonen

Dr. Alexander Ungru
Hoofd landbouwvoorlichting, rassen