Udział porażonych, zerwanych liści
( patrz link porażenie ilościowe )
i
     
[No canvas support]
                         
     
                                 
     
                               
     
                               
   
                                 
     
                                 
                                           
     
Średni stopień porażenia zerwanych liści
( patrz stopień porażenia )
i
                                 
     
                                   
   
Tworzenie liści bez warunków chorobowych, np.
- słabe przy suszy;
- silne przy wysokiej podaży azotu
i
                                   
   
Średnia ilość zabiegów na polach w okolicy Pana/Pani pola.
Często podwyższona konieczność zabiegów z powodu np.
- połóżenia w pobliżu lasów,
rzek, zbiorników wodnych;
- zastoiska ciepła na podgórzu;
- planowane nawadnianie;
- częste występowanie rosy
i
             
     
                   
   
Natężenie infekcji na brzegu pola, jeżeli na sąsiadującym polu w ostatnim roku porażone liście pozostały na powierzchni polu. i
         
Cena przy 16 % zaw. cukru lub spodz. cena b. pozakwotowych
+- zw.- / zmn. za zaw. cukru
+ wartość wysłodków
+- premie
+ VAT
i
         
   
np. dla zwiększonego nakładu przy zbiorze lub podwyższonej zawartości melasotworów i
                           
                   
     
                         
                     
     
                           
  -- -------------------------------------------- ----------------------------- -------- --- - ------------------------------------ -- - - --- ------------- ----------------------- ------------------------------- ---- -------------------- ---- ------------- -- ------------ --------- ----------- --------- - -
                                                   
                                                   
       
             
                   
                 
                         
                     
      Amistar Gold 350 SC   Skymaster 280 S.C.      
      Azoxin 250 SE   Soprano 125 EC      
      Dafne 250 EC   Spyrale 475 EC      
      Difcor 250 EC   Tango Star 334 SL      
      Difo 250 EC    Tebu 250 EW      
      Duett Star 334 SL   Yamato 303 SE      
      Duett Ultra 497 SC   Zakeo Xtra  280 S.C.      
      Eminent 125 SL              
      Intizam 497SC              
      Kier 450 S.C.              
      Makler 250 SE              
      Matador 303 SE              
      Moderator 303 SE              
      Molis 450 S.C.              
      Optan 183 SE              
      Porter 250 EC              
                         
                 
                   
                       
      g/l l / ha    
                     
Amistar Gold 350 SC
125 difenokonazol
1,0 112 + ++++ 2 35
+ 125 azoksystrobina
Azoxin 250 SE/
250 azosksystrobina
1,0 79 + ++++ 1 35
Makler 250 SE
Dafne 250 EC /
250 difenokonazol
0,4 42 + +++ 2 65
Porter 250 EC
Difo 250 EC / 
250 difenokonazol
0,4 42 + +++ 2 21
Difcor 250 EC
Duett Ultra 497 SC/
187 epoksykonazol
0,6 108 + ++++ 1 28
Intizam 497SC + 310 tiofanat metylowy
Duett Star 334 SL /
250 fenpropimorf 
1,0 95 + ++++ 1 35
Tango Star 334 SL + 84 epoksykonazol
Eminent 125 SL
125 tetrakonazol
0,8 67 + +++ 1 30
Kier 450 S.C.
Molis 450 S.C.
200 azosksystrobina
+ 125 difenokonazol
1,0 139 + ++++ 1 35
+ 125 tebukonazol
Matador 303 SE /
233 tiofanat metylowy
Moderator 303 SE / + 70 tetrakonazol
1,4 112 + +++ 2 35
Yamato 303 SE
Optan 183 SE
133 piraklostrobina
0,7 135 + ++++ 1 28
+ 50 epoksykonazol
Soprano 125 EC
125 epoksykonazol
1,0 96 + ++++ 2 35
Spyrale 475 EC
375 fenpropidyna
1,0 105 + +++ 2 28
+ 100 difenokonazol
Tebu 250 EW
250 tebukonazol
0,8 41 + +++ 2 30
Skymaster 280 S.C./
200 azosksystrobina
1,0 130 + ++++ 1 35
Zakeo Xtra  280 S.C. + 80 cyprokonazol
                     +    
 +++++
- ----- ------------------------------------------------------------ ----- -------------------- -------------- --------- -------------------- -------------- -------------- ------------ ---------------- ------------ -------------- ----
           
               
             
               
                     
         
             
             
               
             
             
                     
         
                     
             
    5%      
    10%      
    15%      
    45%      
    60%      
                     
                     
                       
                     
                 
                   
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
      0,1%   0,3%   0,5%   1%   1,5%      
                     
                               
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
      2,5%   10%   30%   50%   > 70 %