cm
cm
Wstawić dane tylko wtedy, gdy scieżki przejazdowe nie zostały zasiane
m
Wstawić dane tylko wtedy, gdy w rzędach brzegowych przy ścieżkach zmniejszono odległość w rzędzie
cm
ha