LIZ-Logo      
W celu dalszych wyjaśnień
proszę kliknąć na lewej górnej
stronie ekranu na odpowiedni
system uprawy.
                 
                             
                       
                       
                       
                       
                         
                         
                       
                         
                                         
   
                   
                       
                             
LIZ-Logo
I I I
I I I
 - - -
I I I
--  --
Czas, głębokość i intensywność spulchnienia
gleby jak i miejsce lokalizacji słomy i międzyplonu
(patrz. grafika powyżej) prowadzi do poniżej
zamieszczonych ocen przy ryzykach
stanowiskowych.
……………..................................…

Dalsze objaśnienia w komentarzu ryzyka
stanowiskowego.
Info
-------- Erozja wodna -------

Porost, substancja organiczna blisko
powierzchni gleby i osiadła struktura
gleby, szczególnie zimą i wiosną
redukują ryzyko.
----- Erozja wietrzna wiosną -----

Porost, substancja organiczna
blisko powierzchni gleby i osiadła
struktura gleby wiosną redukują
ryzyko.
----- Zamulenie wiosną -----

Porost, dużo substancji organicznej
blisko powierzchni gleby, osiadła
struktura gleby wiosną oraz grubo -
gruzełkowata rola redukuje ryzyko.

---- Zagęszczenie wiosną ----

Intensywne i głębokie spulchnienie,
możliwie krótko przed siewem i dużo
równomiernie, rozmieszczonej masy
organicznej w warstwie ornej redukują
ryzyko.


-- Długie ogrzewanie wiosną. ---

Intensywne i głębokie spulchnienie
możliwie krótko przed siewem
redukują ryzyko.

Porost i leżąca masa organiczna
podnoszą ryzyko.
>
------- Niedobór wody -------

Porost i intensywna, głęboka
uprawa krótko przed siewem
zwiększają ryzyko. Leżąca masa
organiczna redukuje ryzyko.

 
------ Niedobór próchnicy ------

Międzyplon i słoma zwiększają
próchnicę. Intensywne, głębokie
spulchnienie zwiększa rozkład
próchnicy.


-- Chwasty gł. korzeniące się, stokłosa --

Głęboka, intensywna częsta uprawa gleby
szczególnie odwracalna i gęsty długo stojący
międzyplon redukują ryzyko.
--- Wschody / rodzaj gleby -----

Głębokie spulchnienie i odwracalne
wiosną może na glebach ciężkich,
szczególnie glinach i iłach
powodować ekstremalnie
grudkowatą rolę i prowadzić do
zwiększonego ryzyka przy
wschodach

 
LIZ-Logo
I I I
I I I
 - - -
I I I
--  --
Czas, głębokość i intensywność spulchnienia
gleby jak i miejsce lokalizacji słomy i międzyplonu
(patrz. grafika powyżej) prowadzi do poniżej
zamieszczonych ocen przy ryzykach
stanowiskowych.
……………..................................…

Dalsze objaśnienia w komentarzu ryzyka
stanowiskowego.
Info
-------- Erozja wodna -------

Porost, substancja organiczna blisko
powierzchni gleby i osiadła struktura
gleby, szczególnie zimą i wiosną
redukują ryzyko.
----- Erozja wietrzna wiosną -----

Porost, substancja organiczna
blisko powierzchni gleby i osiadła
struktura gleby wiosną redukują
ryzyko.
----- Zamulenie wiosną -----

Porost, dużo substancji organicznej
blisko powierzchni gleby, osiadła
struktura gleby wiosną oraz grubo -
gruzełkowata rola redukuje ryzyko.

---- Zagęszczenie wiosną ----

Intensywne i głębokie spulchnienie,
możliwie krótko przed siewem i dużo
równomiernie, rozmieszczonej masy
organicznej w warstwie ornej redukują
ryzyko.


-- Długie ogrzewanie wiosną. ---

Intensywne i głębokie spulchnienie
możliwie krótko przed siewem
redukują ryzyko.

Porost i leżąca masa organiczna
podnoszą ryzyko.
>
------- Niedobór wody -------

Porost i intensywna, głęboka
uprawa krótko przed siewem
zwiększają ryzyko. Leżąca masa
organiczna redukuje ryzyko.

 
------ Niedobór próchnicy ------

Międzyplon i słoma zwiększają
próchnicę. Intensywne, głębokie
spulchnienie zwiększa rozkład
próchnicy.


-- Chwasty gł. korzeniące się, stokłosa --

Głęboka, intensywna częsta uprawa gleby
szczególnie odwracalna i gęsty długo stojący
międzyplon redukują ryzyko.
--- Wschody / rodzaj gleby -----

Głębokie spulchnienie i odwracalne
wiosną może na glebach ciężkich,
szczególnie glinach i iłach
powodować ekstremalnie
grudkowatą rolę i prowadzić do
zwiększonego ryzyka przy
wschodach

LIZ-Logo
I I I
I I I
 - - -
I I I
--  --
Czas, głębokość i intensywność spulchnienia
gleby jak i miejsce lokalizacji słomy i międzyplonu
(patrz. grafika powyżej) prowadzi do poniżej
zamieszczonych ocen przy ryzykach
stanowiskowych.
……………..................................…

Dalsze objaśnienia w komentarzu ryzyka
stanowiskowego.
Info
-------- Erozja wodna -------

Porost, substancja organiczna blisko
powierzchni gleby i osiadła struktura
gleby, szczególnie zimą i wiosną
redukują ryzyko.
----- Erozja wietrzna wiosną -----

Porost, substancja organiczna
blisko powierzchni gleby i osiadła
struktura gleby wiosną redukują
ryzyko.
----- Zamulenie wiosną -----

Porost, dużo substancji organicznej
blisko powierzchni gleby, osiadła
struktura gleby wiosną oraz grubo -
gruzełkowata rola redukuje ryzyko.

---- Zagęszczenie wiosną ----

Intensywne i głębokie spulchnienie,
możliwie krótko przed siewem i dużo
równomiernie, rozmieszczonej masy
organicznej w warstwie ornej redukują
ryzyko.


-- Długie ogrzewanie wiosną. ---

Intensywne i głębokie spulchnienie
możliwie krótko przed siewem
redukują ryzyko.

Porost i leżąca masa organiczna
podnoszą ryzyko.
>
------- Niedobór wody -------

Porost i intensywna, głęboka
uprawa krótko przed siewem
zwiększają ryzyko. Leżąca masa
organiczna redukuje ryzyko.

 
------ Niedobór próchnicy ------

Międzyplon i słoma zwiększają
próchnicę. Intensywne, głębokie
spulchnienie zwiększa rozkład
próchnicy.


-- Chwasty gł. korzeniące się, stokłosa --

Głęboka, intensywna częsta uprawa gleby
szczególnie odwracalna i gęsty długo stojący
międzyplon redukują ryzyko.
--- Wschody / rodzaj gleby ----

Głębokie spulchnienie i odwracalne
wiosną może na glebach ciężkich,
szczególnie glinach i iłach
powodować ekstremalnie
grudkowatą rolę i prowadzić do
zwiększonego ryzyka przy
wschodach

LIZ-Logo
I I I
I I I
 - - -
I I I
--  --
Czas, głębokość i intensywność spulchnienia
gleby jak i miejsce lokalizacji słomy i międzyplonu
(patrz. grafika powyżej) prowadzi do poniżej
zamieszczonych ocen przy ryzykach
stanowiskowych.
……………..................................…

Dalsze objaśnienia w komentarzu ryzyka
stanowiskowego.
Info
-------- Erozja wodna -------

Porost, substancja organiczna blisko
powierzchni gleby i osiadła struktura
gleby, szczególnie zimą i wiosną
redukują ryzyko.
----- Erozja wietrzna wiosną -----

Porost, substancja organiczna
blisko powierzchni gleby i osiadła
struktura gleby wiosną redukują
ryzyko.
----- Zamulenie wiosną -----

Porost, dużo substancji organicznej
blisko powierzchni gleby, osiadła
struktura gleby wiosną oraz grubo -
gruzełkowata rola redukuje ryzyko.

---- Zagęszczenie wiosną ----

Intensywne i głębokie spulchnienie,
możliwie krótko przed siewem i dużo
równomiernie, rozmieszczonej masy
organicznej w warstwie ornej redukują
ryzyko.


-- Długie ogrzewanie wiosną. ---

Intensywne i głębokie spulchnienie
możliwie krótko przed siewem
redukują ryzyko.

Porost i leżąca masa organiczna
podnoszą ryzyko.
>
------- Niedobór wody -------

Porost i intensywna, głęboka
uprawa krótko przed siewem
zwiększają ryzyko. Leżąca masa
organiczna redukuje ryzyko.

 
------ Niedobór próchnicy ------

Międzyplon i słoma zwiększają
próchnicę. Intensywne, głębokie
spulchnienie zwiększa rozkład
próchnicy.


-- Chwasty gł. korzeniące się, stokłosa --

Głęboka, intensywna częsta uprawa gleby
szczególnie odwracalna i gęsty długo stojący
międzyplon redukują ryzyko.
--- Wschody / rodzaj gleby ----

Głębokie spulchnienie i odwracalne
wiosną może na glebach ciężkich,
szczególnie glinach i iłach
powodować ekstremalnie
grudkowatą rolę i prowadzić do
zwiększonego ryzyka przy
wschodach

LIZ-Logo
I I I
I I I
 - - -
I I I
--  --
Czas, głębokość i intensywność spulchnienia
gleby jak i miejsce lokalizacji słomy i międzyplonu
(patrz. grafika powyżej) prowadzi do poniżej
zamieszczonych ocen przy ryzykach
stanowiskowych.
……………..................................…

Dalsze objaśnienia w komentarzu ryzyka
stanowiskowego.
Info
-------- Erozja wodna -------

Porost, substancja organiczna blisko
powierzchni gleby i osiadła struktura
gleby, szczególnie zimą i wiosną
redukują ryzyko.
----- Erozja wietrzna wiosną -----

Porost, substancja organiczna
blisko powierzchni gleby i osiadła
struktura gleby wiosną redukują
ryzyko.
----- Zamulenie wiosną -----

Porost, dużo substancji organicznej
blisko powierzchni gleby, osiadła
struktura gleby wiosną oraz grubo -
gruzełkowata rola redukuje ryzyko.

---- Zagęszczenie wiosną ----

Intensywne i głębokie spulchnienie,
możliwie krótko przed siewem i dużo
równomiernie, rozmieszczonej masy
organicznej w warstwie ornej redukują
ryzyko.


-- Długie ogrzewanie wiosną. ---

Intensywne i głębokie spulchnienie
możliwie krótko przed siewem
redukują ryzyko.

Porost i leżąca masa organiczna
podnoszą ryzyko.
>
------- Niedobór wody -------

Porost i intensywna, głęboka
uprawa krótko przed siewem
zwiększają ryzyko. Leżąca masa
organiczna redukuje ryzyko.

 
------ Niedobór próchnicy ------

Międzyplon i słoma zwiększają
próchnicę. Intensywne, głębokie
spulchnienie zwiększa rozkład
próchnicy.


-- Chwasty gł. korzeniące się, stokłosa --

Głęboka, intensywna częsta uprawa gleby
szczególnie odwracalna i gęsty długo stojący
międzyplon redukują ryzyko.
--- Wschody / rodzaj gleby ----

Głębokie spulchnienie i odwracalne
wiosną może na glebach ciężkich,
szczególnie glinach i iłach
powodować ekstremalnie
grudkowatą rolę i prowadzić do
zwiększonego ryzyka przy
wschodach

LIZ-Logo
I I I
I I I
 - - -
I I I
--  --
Czas, głębokość i intensywność spulchnienia
gleby jak i miejsce lokalizacji słomy i międzyplonu
(patrz. grafika powyżej) prowadzi do poniżej
zamieszczonych ocen przy ryzykach
stanowiskowych.
……………..................................…

Dalsze objaśnienia w komentarzu ryzyka
stanowiskowego.
Info
-------- Erozja wodna -------

Porost, substancja organiczna blisko
powierzchni gleby i osiadła struktura
gleby, szczególnie zimą i wiosną
redukują ryzyko.
----- Erozja wietrzna wiosną -----

Porost, substancja organiczna
blisko powierzchni gleby i osiadła
struktura gleby wiosną redukują
ryzyko.
----- Zamulenie wiosną -----

Porost, dużo substancji organicznej
blisko powierzchni gleby, osiadła
struktura gleby wiosną oraz grubo -
gruzełkowata rola redukuje ryzyko.

---- Zagęszczenie wiosną ----

Intensywne i głębokie spulchnienie,
możliwie krótko przed siewem i dużo
równomiernie, rozmieszczonej masy
organicznej w warstwie ornej redukują
ryzyko.


-- Długie ogrzewanie wiosną. ---

Intensywne i głębokie spulchnienie
możliwie krótko przed siewem
redukują ryzyko.

Porost i leżąca masa organiczna
podnoszą ryzyko.
>
------- Niedobór wody -------

Porost i intensywna, głęboka
uprawa krótko przed siewem
zwiększają ryzyko. Leżąca masa
organiczna redukuje ryzyko.

 
------ Niedobór próchnicy ------

Międzyplon i słoma zwiększają
próchnicę. Intensywne, głębokie
spulchnienie zwiększa rozkład
próchnicy.


-- Chwasty gł. korzeniące się, stokłosa --

Głęboka, intensywna częsta uprawa gleby
szczególnie odwracalna i gęsty długo stojący
międzyplon redukują ryzyko.
--- Wschody / rodzaj gleby ----

Głębokie spulchnienie i odwracalne
wiosną może na glebach ciężkich,
szczególnie glinach i iłach
powodować ekstremalnie
grudkowatą rolę i prowadzić do
zwiększonego ryzyka przy
wschodach

LIZ-Logo
I I I
I I I
 - - -
I I I
--  --
Czas, głębokość i intensywność spulchnienia
gleby jak i miejsce lokalizacji słomy i międzyplonu
(patrz. grafika powyżej) prowadzi do poniżej
zamieszczonych ocen przy ryzykach
stanowiskowych.
……………..................................…

Dalsze objaśnienia w komentarzu ryzyka
stanowiskowego.
Info
-------- Erozja wodna -------

Porost, substancja organiczna blisko
powierzchni gleby i osiadła struktura
gleby, szczególnie zimą i wiosną
redukują ryzyko.
----- Erozja wietrzna wiosną -----

Porost, substancja organiczna
blisko powierzchni gleby i osiadła
struktura gleby wiosną redukują
ryzyko.
----- Zamulenie wiosną -----

Porost, dużo substancji organicznej
blisko powierzchni gleby, osiadła
struktura gleby wiosną oraz grubo -
gruzełkowata rola redukuje ryzyko.

---- Zagęszczenie wiosną ----

Intensywne i głębokie spulchnienie,
możliwie krótko przed siewem i dużo
równomiernie, rozmieszczonej masy
organicznej w warstwie ornej redukują
ryzyko.


-- Długie ogrzewanie wiosną. ---

Intensywne i głębokie spulchnienie
możliwie krótko przed siewem
redukują ryzyko.

Porost i leżąca masa organiczna
podnoszą ryzyko.
>
------- Niedobór wody -------

Porost i intensywna, głęboka
uprawa krótko przed siewem
zwiększają ryzyko. Leżąca masa
organiczna redukuje ryzyko.

 
------ Niedobór próchnicy ------

Międzyplon i słoma zwiększają
próchnicę. Intensywne, głębokie
spulchnienie zwiększa rozkład
próchnicy.


-- Chwasty gł. korzeniące się, stokłosa --

Głęboka, intensywna częsta uprawa gleby
szczególnie odwracalna i gęsty długo stojący
międzyplon redukują ryzyko.
--- Wschody / rodzaj gleby ----

Głębokie spulchnienie i odwracalne
wiosną może na glebach ciężkich,
szczególnie glinach i iłach
powodować ekstremalnie
grudkowatą rolę i prowadzić do
zwiększonego ryzyka przy
wschodach

LIZ-Logo
I I I
I I I
 - - -
I I I
--  --
Czas, głębokość i intensywność spulchnienia
gleby jak i miejsce lokalizacji słomy i międzyplonu
(patrz. grafika powyżej) prowadzi do poniżej
zamieszczonych ocen przy ryzykach
stanowiskowych.
……………..................................…

Dalsze objaśnienia w komentarzu ryzyka
stanowiskowego.
Info
-------- Erozja wodna -------

Porost, substancja organiczna blisko
powierzchni gleby i osiadła struktura
gleby, szczególnie zimą i wiosną
redukują ryzyko.
----- Erozja wietrzna wiosną -----

Porost, substancja organiczna
blisko powierzchni gleby i osiadła
struktura gleby wiosną redukują
ryzyko.
----- Zamulenie wiosną -----

Porost, dużo substancji organicznej
blisko powierzchni gleby, osiadła
struktura gleby wiosną oraz grubo -
gruzełkowata rola redukuje ryzyko.

---- Zagęszczenie wiosną ----

Intensywne i głębokie spulchnienie,
możliwie krótko przed siewem i dużo
równomiernie, rozmieszczonej masy
organicznej w warstwie ornej redukują
ryzyko.


-- Długie ogrzewanie wiosną. ---

Intensywne i głębokie spulchnienie
możliwie krótko przed siewem
redukują ryzyko.

Porost i leżąca masa organiczna
podnoszą ryzyko.
>
------- Niedobór wody -------

Porost i intensywna, głęboka
uprawa krótko przed siewem
zwiększają ryzyko. Leżąca masa
organiczna redukuje ryzyko.

 
------ Niedobór próchnicy ------

Międzyplon i słoma zwiększają
próchnicę. Intensywne, głębokie
spulchnienie zwiększa rozkład
próchnicy.


-- Chwasty gł. korzeniące się, stokłosa --

Głęboka, intensywna częsta uprawa gleby
szczególnie odwracalna i gęsty długo stojący
międzyplon redukują ryzyko.
--- Wschody / rodzaj gleby ----

Głębokie spulchnienie i odwracalne
wiosną może na glebach ciężkich,
szczególnie glinach i iłach
powodować ekstremalnie
grudkowatą rolę i prowadzić do
zwiększonego ryzyka przy
wschodach

LIZ-Logo
I I I
I I I
 - - -
I I I
--  --
Czas, głębokość i intensywność spulchnienia
gleby jak i miejsce lokalizacji słomy i międzyplonu
(patrz. grafika powyżej) prowadzi do poniżej
zamieszczonych ocen przy ryzykach
stanowiskowych.
……………..................................…

Dalsze objaśnienia w komentarzu ryzyka
stanowiskowego.
Info
-------- Erozja wodna -------

Porost, substancja organiczna blisko
powierzchni gleby i osiadła struktura
gleby, szczególnie zimą i wiosną
redukują ryzyko.
----- Erozja wietrzna wiosną -----

Porost, substancja organiczna
blisko powierzchni gleby i osiadła
struktura gleby wiosną redukują
ryzyko.
----- Zamulenie wiosną -----

Porost, dużo substancji organicznej
blisko powierzchni gleby, osiadła
struktura gleby wiosną oraz grubo -
gruzełkowata rola redukuje ryzyko.

---- Zagęszczenie wiosną ----

Intensywne i głębokie spulchnienie,
możliwie krótko przed siewem i dużo
równomiernie, rozmieszczonej masy
organicznej w warstwie ornej redukują
ryzyko.


-- Długie ogrzewanie wiosną. ---

Intensywne i głębokie spulchnienie
możliwie krótko przed siewem
redukują ryzyko.

Porost i leżąca masa organiczna
podnoszą ryzyko.
>
------- Niedobór wody -------

Porost i intensywna, głęboka
uprawa krótko przed siewem
zwiększają ryzyko. Leżąca masa
organiczna redukuje ryzyko.

 
------ Niedobór próchnicy ------

Międzyplon i słoma zwiększają
próchnicę. Intensywne, głębokie
spulchnienie zwiększa rozkład
próchnicy.


-- Chwasty gł. korzeniące się, stokłosa --

Głęboka, intensywna częsta uprawa gleby
szczególnie odwracalna i gęsty długo stojący
międzyplon redukują ryzyko.
--- Wschody / rodzaj gleby ----

Głębokie spulchnienie i odwracalne
wiosną może na glebach ciężkich,
szczególnie glinach i iłach
powodować ekstremalnie
grudkowatą rolę i prowadzić do
zwiększonego ryzyka przy
wschodach

LIZ-Logo
I I I
I I I
 - - -
I I I
--  --
Czas, głębokość i intensywność spulchnienia
gleby jak i miejsce lokalizacji słomy i międzyplonu
(patrz. grafika powyżej) prowadzi do poniżej
zamieszczonych ocen przy ryzykach
stanowiskowych.
……………..................................…

Dalsze objaśnienia w komentarzu ryzyka
stanowiskowego.
Info
-------- Erozja wodna -------

Porost, substancja organiczna blisko
powierzchni gleby i osiadła struktura
gleby, szczególnie zimą i wiosną
redukują ryzyko.
----- Erozja wietrzna wiosną -----

Porost, substancja organiczna
blisko powierzchni gleby i osiadła
struktura gleby wiosną redukują
ryzyko.
----- Zamulenie wiosną -----

Porost, dużo substancji organicznej
blisko powierzchni gleby, osiadła
struktura gleby wiosną oraz grubo -
gruzełkowata rola redukuje ryzyko.

---- Zagęszczenie wiosną ----

Intensywne i głębokie spulchnienie,
możliwie krótko przed siewem i dużo
równomiernie, rozmieszczonej masy
organicznej w warstwie ornej redukują
ryzyko.


-- Długie ogrzewanie wiosną. ---

Intensywne i głębokie spulchnienie
możliwie krótko przed siewem
redukują ryzyko.

Porost i leżąca masa organiczna
podnoszą ryzyko.
>
------- Niedobór wody -------

Porost i intensywna, głęboka
uprawa krótko przed siewem
zwiększają ryzyko. Leżąca masa
organiczna redukuje ryzyko.

 
------ Niedobór próchnicy ------

Międzyplon i słoma zwiększają
próchnicę. Intensywne, głębokie
spulchnienie zwiększa rozkład
próchnicy.


-- Chwasty gł. korzeniące się, stokłosa --

Głęboka, intensywna częsta uprawa gleby
szczególnie odwracalna i gęsty długo stojący
międzyplon redukują ryzyko.
--- Wschody / rodzaj gleby ----

Głębokie spulchnienie i odwracalne
wiosną może na glebach ciężkich,
szczególnie glinach i iłach
powodować ekstremalnie
grudkowatą rolę i prowadzić do
zwiększonego ryzyka przy
wschodach